Můj pohled na individuální řešení regenerace vašeho zdraví:

Taoistický pohled z kterého vychází čínská medicína a který principiálně platí pro celý vesmír je jedním z pohledů na fungování celého vesmíru včetně nás samých. Jsme součástí tohoto vesmíru a naše těla jsou z hmoty či energie tohoto vesmíru, tudíž tyto základní principy jsou pro nás platné také. Princip Yin a Yang, dvě navzájem se ovlivňující síly, které jedna bez druhé nemůže existovat a vytváří tak celek, který je v dynamické rovnováze. Naše zdraví je také z tohoto pohledu dynamickou rovnováhou a ne něčím statickým, co je možné vnímat skrze tabulky s pevně danými čísly. Můžeme tak chápat i zdraví našeho mozku, který je závislý na kvalitě našich hlavních orgánů a ty jsou závislé na zdravém fungování mozku. Vše souvisí se vším a tak nemůže být nic náhodou. Pokud je tato rovnováha narušena, pak nastává nemoc. Připodobnil bych tuto rovnováhu k provazochodci, který se na příliš dlouhou dobu vychýlil na jednu stranu a není již schopen se déle udržet na lanu. V případě našeho zdraví to znamená, že již organismus nemá díky různým toxickým a psychickým zátěžím dostatek sil si pomoci sám – uzdravit se pomocí vlastní energie. Je to moment, kdy je již zapotřebí vnější pomoci. Z pohledu detoxikační medicíny je touto pomocí odstranění právě těchto toxinů – toxické zátěže, která přetížila náš organismus natolik, že náš imunitní systém nezvládá udržet tělo zdravé – v rovnováze. Pravým opakem je pokus o nastolení rovnováhy organismu vypínáním příznaků upozorňujících na přicházející problém, potlačováním imunitní reakce na danou zátěž, nahrazování funkce orgánů léky bez řešení příčiny, která k tomu vedla nebo dokonce uřezávání orgánů na kterých se nemoc manifestovala, ale příčina je jinde. Je to předem prohraný boj, který alopatický lék nemůže z dlouhodobé perspektivy vyhrát. Pravou příčinou nemoci není například bakterie samotná, ale podmínky které jí dovolí se přemnožit. Velikou výhodou jak čínské, tak detoxikační medicíny je, že jsou schopny detekce a nápravy i tehdy, kdy ještě nemoc nepropukla a nemusí se projevit. Naše zdraví je závislé na našem psychickém stavu ( to znamená jakým způsobem chápeme a prožíváme tento svět ) následkem toho je formována naše řeč a dále naše činy a to vše ovlivňuje naše fyzické zdraví. To nás naopak ovlivňuje psychicky. Proto je z tohoto pohledu významnou měrou důležitá i očista naší psychiky, která se tak podílí i na našem fyzickém zdraví.

Přeji všem lidem, aby žili smysluplný život, který je bude naplňovat štěstím a jejich těla umírala stářím a ne nemocemi.

Přemysl Beneš

 

  • profesionalni masaze

Komentáře nejsou povoleny.