C.I.C. Detoxikační medicína

Stejně jako zdravověda dospěla během staletí k poznání, že nedostatek hygieny ve středověku byl příčinou moru a tyfu, je současná doba zralá na pochopení faktu, že příčinou dnešních chorob jsou jedy pocházející z lidské činnosti spojené s rozvojem moderní civilizace. Se středověkou špínou si poradila komunální a osobní hygiena – a s civilizačními chorobami si může poradit jedině nový přístup ke zdraví, vnitřní hygiena našeho těla.

C.I.C. ( Controlled inner Cleansing ) Metoda řízené a kontrolované detoxikace MUDr.Jonáše slouží k zjištění toxických zátěží v lidském organismu, stanovení detoxikačních postupů a podání příslušných detoxikačních preparátů Marion, vyvíjených MUDr.Jonášem, vedoucích k obnově psychické a fyzické rovnováhy. K zjištění stavu organismu a jeho zatížení toxiny používám jako akreditovaný specialista přístroj Salvia a testovací počítačový program EAM Set. Tato metoda je jednou z možností, jak lze řešit nejen akutní obtíže, ale i chronické zdravotní potíže bez chemických léků a vedlejších negativních účinků, čistě přírodními prostředky – vhodně stanovenými preparáty Marion.  Je metodou celostní nejen proto, že vychází  z vzájemného působení  orgánů a tělesných toxinů ale i toxinů psychických.

Proč je metoda řízená a kontrolovaná ?

Na základě vyšetření doporučuji vhodné preparáty Marion. V průběhu nebo po využívání preparátů kontroluji výsledný efekt detoxikační kůry opětovným měřením a případně doporučím další postup.

  • profesionalni masaze

Komentáře nejsou povoleny.